Strona główna

Z nami bezpieczeństwo się opłaca
Spółka KIKE SAFE jest spółką córką Krajowej Izby Komunikacji Eternetowej - powstała, żeby pomagać małym i średnim podmiotom gospodarczym, a w szczególności małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym. Naszym celem było i jest zapewnienie wysokiej jakości usług za niewielką opłatą. Jako jedyni na rynku w swoich rozwiązaniach posiadamy procesy pozwalające na pełne przejęcie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego wynikających z ustawy Prawo telekomunikacyjne i Kodeksu postępowania karnego.
Stanowimy zespół specjalistów – pasjonatów, dla których praca to przyjemność, a główny cel to zadowolenie klienta. Zdobyta na przełomie kilkunastu lat wiedza i doświadczenie pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie, do którego inni mogą tylko aspirować.