Przedsiębiorcy telekomunikacyjni

 • Całkowicie i kompleksowo przejmujemy od Operatora obowiązki na rzecz obronności
 • Wdrażamy niezbędną dokumentację i procedury
 • Ustalamy sposób realizacji obowiązków
 • Proponujemy konkretne, sprawdzone narzędzia i rozwiązania
 • Oceniamy i udoskonalamy już zastosowane procedury
 • Analizujemy, opiniujemy i odpowiadamy na korespondencję od uprawnionych podmiotów w tym prokuratury, sądu
 • Reprezentujemy Operatora przed organami Administracji Publicznej, w tym UKE
 • Jesteśmy dostępni dla Was 24h/dobę 365 dni/rok
 • Mamy bardzo konkurencyjne ceny

Wymogi ustawowe dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego eksploatującego sieć telekomunikacyjną:

Przedsiębiorca powinien zapewniać warunki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, potwierdzone świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego:

 • pierwszego stopnia,powyżej 50 000 zakończeń sieci
 • co najmniej drugiego stopnia, od 5000 do 50 000 zakończeń sieci
 • co najmniej trzeciego stopnia, od 500 do 5000 zakończeń sieci

Wymogi ustawowe dla przedsiębiorcy telekomunikacyjnego posiadającego dostęp do sieci Internet

 • Przedsiębiorca powinien zapewniać warunki do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ŚCIŚLE TAJNE”, potwierdzone świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego:
 • pierwszego stopnia, jeżeli wykonuje działalność telekomunikacyjną na terenie więcej niż trzech województw albo eksploatuje sieć telekomunikacyjną obsługującą powyżej 100 000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP;
 • co najmniej drugiego stopnia, jeżeli eksploatuje sieć telekomunikacyjną obsługującą od 5000 do 100 000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP
 • co najmniej trzeciego stopnia eksploatujący sieć telekomunikacyjną obsługującą od 500 do 5000 zakończeń sieci posiadających własny adres IP.

Jesteśmy w stanie ochronić Państwa przed bardzo wysokimi karami nakładanymi przez UKE za niedostosowanie się przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego do wymogów ustawowych.