Kancelaria tajna

 • Prowadzimy Pion Ochrony Informacji Niejawnych
 • Uwspólniamy swoją Kancelarię Tajną do klauzuli ściśle tajne
 • Zawiązujemy konsorcja tak, aby przedsiębiorca mógł brać udział w postępowaniach i przetargach niejawnych
 • Pomagamy w uzyskaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego
 • Przygotowujemy niezbędną dokumentację
 • Pomagamy w akredytacji systemów niejawnych
 • Reprezentujemy przedsiębiorcę przed organami Administracji Publicznej w tym ABW oraz Zamawiającym
 • Wykonujemy dla przedsiębiorcy kancelarię tajną od projektu pod klucz z pełnym wyposażeniem i odbiorem
 • Posiadamy świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia do klauzuli ściśle tajne
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę legitymującą się niezbędnymi certyfikatami do świadczenia usług związanych z prowadzeniem POIN
 • Mamy bardzo konkurencyjne ceny

Oferujemy uwspólnienie kancelarii Tajnej do klazuli ściśle tajne

Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych po uzyskaniu zgody ABW istnieje możliwość utworzenia kancelarii tajnej obsługującej więcej niż jedną jednostkę organizacyjną.

Skorzystanie z naszych usług w zakresie utworzenia wspólnej Kancelarii Tajnej znacząco obniża koszty prowadzenia POIN oraz przyspiesza i ułatwia uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Skorzystanie z tego rozwiązania est możliwe po:

 • pisemnym porozumieniu zainteresowanych kierowników jednostek organizacyjnych określającym zasady funkcjonowania wspólnej kancelarii tajnej w zakresie podległości, personalnym jak i finansowym,
 • uzyskaniu zgody ABW lub SKW na takie rozwiązanie.

Uzyskanie zgody na utworzenie wspólnej kancelarii tajnej, zgodnie z informacją na stronie www ABW, uzależnione jest od oceny poziomu skuteczności zastosowanych rozwiązań organizacyjnych i środków ochrony.

Posiadamy własną, certyfikowaną Kancelarię Tajną do klauzuli ściśle tajne, gdzie zastosowano wszelkie niezbędne zabezpieczenia, tak aby przechowywane w nie informacje były bezpieczene. Na zastosowane środki ochrony fizycznej skadają się nowoczesne rowiązania i technologie umozliwiające uzyskanie zgody ABW na uwspólnienie kancelarii tajnej.

Wyposażenie oraz zabezpieczenie naszej kancelarii spełnia wymogi określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz zapisów rozporządzeń: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Kancelarii Tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Oferujemy prowadzenie Pionu Ochrony Informacji Niejawnych

Nasza kadz składa się z proesjonalstów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia POIN oraz posiada niezbędne certyfikaty umożliwiające świadczenie nam tego typu usług do wszystkich klauzul tajności zarówno krajowe jak i międzymarowodwe. 

Oferujemy przygotowanie wszelkich dokumnetów związanych z prowadzeniem Pionu Ochrony Informacji Niejawnych, takich jak:

 • Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 • Plan ochrony informacji niejawnych
 • Dokumentacja określająca poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą
 • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli poufne
 • Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone 
 • Wykaz osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto
 • Dokumentacja bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne, tj. Szczególne wymagania bezpieczeństwa (SWB) oraz Procedury bezpiecznej eksploatacji (PBE) – jeśli występuje potrzeba posiadania systemu teleinformatycznego

Dzięki posiadanemu doświadczeniu oddajemy dokumentację na najwyższym poziomie zgodną z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja przez nas tworzona jest zgodna z przepisami.