RODO

 • Kompleksowa analiza procesów przetwarzania danych osobowych przez przedsiębiorcę
 • Ustalenie podstaw prawnych przetwarzania określonych w RODO w oparciu o procesy przetwarzania obowiązujące u przedsiębiorcy
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji RODO w tym np. polityki bezpieczeństwa, analizy ryzyka
 • Szczegółowa analiza środków technicznych i organizacyjnych stosowanych przez przedsiębiorcę, pod kątem ich zgodności z RODO
 • Opracowanie wszelkich procedur realizacji obowiązków związanych z RODO
 • Analiza, modyfikacja, ewentualnie opracowanie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Nie pracujemy na wzorach dokumentów. Wszystkie dokumenty tworzymy od podstaw na miarę przedsiębiorcy
 • Posiadamy narzędzie informatyczne do zdalnej obsługi RODO
 • Świadczymy usługi Inspektora Ochrony Danych osobowych
 • Mamy bardzo konkurencyjne ceny

RODO Kompleksowe wdrożenie ODO KIKE PROCES (Zadaniem Eksperta ds. ochrony danych jest udzielanie konsultacji w bieżącej działalności np. związanych z udostępnianiem danych osobowych, obsługą naruszeń ochrony danych osobowych itp.),

 • RODO Inspektor ODO KIKE IOD (Zadaniem Inspektora Ochrony Danych (IOD) jest nadzór nad przestrzeganiem przez ISP wykonywania obowiązków wynikających z RODO, przestrzeganie polityk przez administrator, audytowanie. Zakres obowiązków obejmuje także współpracę z UODO, prowadzenie szkoleń Administrator/rzy powołuje Inspektora Ochrony Danych (IOD) – art. 37 RODO)
 • RODO Ekspert ODO KIKE POMOC (Zadaniem Eksperta ds. ochrony danych jest udzielanie konsultacji w bieżącej działalności np. związanych z udostępnianiem danych osobowych, obsługą naruszeń ochrony danych osobowych itp.),
 • RODO Szkolenia (Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zasad ochrony danych osobowych dla pracowników. Wspólnie odpowiemy na pytania: jakie są role w procesie przetwarzania, jakie są prawa osób, których dane przetwarzamy i jak je realizować, jak postępować w przypadku incydentów, kto to jest IOD, jaka jest rola zgody w marketingu bezpośrednim, co to jest Polityka Bezpieczeństwa, relacje biznesowe a umowa powierzenia, ……, itp ),